upal trzydziesci stopni

ajn przypiera mnie do plotka w mercersie i z odleglosci 0,5 cm pyta:

- czy masz klaufostobie?